ป้ายกำกับ: การศึกษา

เปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่” เผย “รัฐบาล-ศธ.” ภาคภูมิใจได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก ซึ่งอัจฉริยภาพ ศักยภาพ และสุนทรียภาพ อย่างสร้างสรรค์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา…