การศึกษา30091

DGA นำเทคโนโลยีมาใช้ Digital Transcript

การศึกษา30091

การศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ในระบบการศึกษาไทย โดยล่าสุด ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำบริการ Digital Transcript มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษา การศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น”