รู้กันโดยทั่วไปแล้วว่า “การระบายอากาศ” มีส่วนช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัส “โควิด-19”

ข่าวเด็ก  ในขณะที่โรงเรียนกำลังจะเปิด เด็กๆ ต้องมาอยู่รวมกัน วิศวกรจึงอยากแนะนำวิธีระบายอากาศ เพื่อนำไปปรับใช้ได้ทันท่วงที
โรงเรียนเปรียบเสมือน บ้านหลังที่สอง ของครอบครัว ในเมื่อเราอยู่บ้านแล้วปฏิบัติตัวป้องกันโควิดได้เป็นอย่างดี การส่งเด็กๆ ไปอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันก็ควรจะมีความปลอดภัยในเรื่องนี้เท่าเทียมกันด้วย“ผมค่อนข้างกังวลในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ของเด็กๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนทุกคนจะถอดหน้ากาก ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ บางโรงเรียนก็จัดให้นักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียนเลยถ้าเป็นไปได้ เราอาจแบ่งเป็นช่วงเวลา เช่น ห้องนี้ทานก่อน หรือย้ายไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิด ให้เด็กนั่งแยกกันหน่อยที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ ทุกอย่างต้องชัดเจนว่า มีระยะห่างและมีการระบายอากาศที่ดี มันถึงจะช่วยป้องกันเรื่องไวรัสโควิดได้”

โรงเรียน 14

ผศ. ดร. เอกบดินทร์ วินิจกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ สถาบันเทคโนยีแห่งเอเซียเว้นระยะห่าง ช่วยได้

ข่าวเด็ก ในเรื่องนี้ ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมบริษัทชั้นนำ เจ้าของเพจ ‘Airborne มองจากมุมวิศวกร’ เห็นด้วยและบอกว่า ในต่างประเทศ มีมาตรการเฝ้าระวังในเรื่องนี้และออกประกาศแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมา”CDC หรือ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) มีคำแนะนำและปรับเปลี่ยนแนวทางอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ว่าโรงเรียนควรกำหนดให้ใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างในจุดบริการอาหาร ให้นักเรียนห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุตขณะรับประทานอาหารและทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปรับปรุง ‘การระบายอากาศ’ รวมถึงการใช้พื้นที่กลางแจ้ง ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็มีการแนะนำให้แบ่งชั้นเรียนออกเป็นห้องเล็กๆ ซึ่งนั่นก็คือ การเว้นระยะห่าง นั่นเองมีอยู่ช่วงหนึ่งรัฐบาลอังกฤษบอกว่า เข้าเรียนไม่ต้องใส่หน้ากาก หลัง จากนั้นก็กลับมาบอกว่าให้ใส่หน้ากากดีกว่า ดังนั้นไม่ต้องคิดมากเลยครับ ใส่หน้ากากทั้งคุณครูและนักเรียนเลย”อีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังด้วยเช่นกันคือ การส่งเสียงสื่อสารกับเด็กๆ ธนะศักดิ์ แนะนำว่า“ในการสอนของคุณครูควรใช้ เครื่องกระจายเสียง หรือเครื่องขยายเสียง เพื่อช่วยลดการเปล่งเสียง จะได้ไม่มีละอองฝอย ละอองลอยออกมามากเกินไปอีกทั้งคุณครูกับเด็กควร เว้นระยะห่าง 2 เมตร ด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การจัดห้องให้เด็กนั่งห่างกันได้หนึ่งเมตรก็เก่งแล้ว และอาจจะทำได้เพิ่มเติมด้วยการ นั่งหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อย่าให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน”

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เด็กนักเรียน หายจากโควิด-19 กลับเข้าเรียนได้ ไม่ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์”