โรงพยาบาลราชวิถีเปิดคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนอกเวลา

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2564 พบว่า มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 13,358,751 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของประชากรทั้งหมด

สุขภาพ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยน แปลงทางกายภาพที่เกิดความเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย โดยมักพบโรคประจำตัวมากกว่า 2 โรค มีการใช้ยาอย่างน้อย 4 ชนิดขึ้นไป ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น โรคสมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และภาวะโภชนาการกลุ่มเสี่ยงอ้วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่หน่วยงานสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางสังคมและสุขภาพ

โรงพยาบาลราชวิถีเปิดคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนอกเวลา

ในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต

สุขภาพ ด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ราชวิถีมีผู้สูงอายุมาใช้บริการมากกว่า 3 แสนรายต่อปี แผนกผู้ป่วยในมีผู้สูงอายุมาใช้บริการกว่า 1 หมื่นรายต่อปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งสองแผนก โดยวันปกติผู้สูงอายุบางคนต้องเดินทางมารับการตรวจรักษาเพียงลำพัง ทำให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านอาจไม่ครบถ้วน การเปิดคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ (นอกเวลาราชการ) จะทำให้ญาติหรือครอบครัวสามารถพาผู้สูงอายุมาตรวจในวันหยุดได้ ทั้งจะทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และทำให้มีกำลังใจในการดูแลตนเองมากขึ้น

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : กระทรวงสาธารณสุขห่วงโรค “ซิฟิลิส-หนองใน” ลามกลุ่มวัยรุ่น