เช็คจุดความร้อนไทยวันนี้ พื้นที่ไหนเสี่ยงฝุ่น PM 2.5

เศรษฐกิจ ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ 682 จุด แพ้เมียนมาพบ1,729จุด GISTDA เตือนริมทางหลวง พบจุดความร้อนมากที่สุด จ. กาญจนบุรี นำลิ่ว 123 จุด อุตรดิตถ์ 60 จุด เลย 55 จุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (19 ก.พ. 2566) จำนวน 682 จุด สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 279 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 179 จุด พื้นที่เกษตร 86 จุด พื้นที่เขต สปก. 69 จุด ชุมชนและอื่นๆ 68 จุด และริมทางหลวง 4 จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #กาญจนบุรี 123 จุด, #อุตรดิตถ์ 60 จุด และ #เลย 55 จุด ตามลำดับ ค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” พบว่าหลายพื้นที่อยู่ระดับปานกลาง ข่าวเศรษฐกิจ  เว้นภาคกลางที่อยู่ระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : วิกฤตขาดแรงงาน 5 แสนคน เที่ยวฟื้นเร็ว แย่งภาคผลิต-จี้รัฐเร่งนำเข้า