สธ.ขับเคลื่อน 3 นโยบายดิจิทัล เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ

เทคโนโลยี นายแสดง ปิตุๆเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสโมสรนักบริหารสาธารณสุข ปี 2566 “Health Tech for Smart Living สิ่งใหม่การแพทย์รวมทั้งสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี” ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ โดยจะเคลื่อน เรื่องจำเป็นเป็น1.ผู้กระทำระจายอำทุ่งนาให้สำนักงานเขตสุขภาพ เพื่อกำเนิดความคล่องตัวรวมทั้งการถ่ายโอนภารกิจโรงหมอสนับสนุนสุขภาพตำบลให้หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด ที่จะตอบสนองความอยากด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชากรได้ถูกจุด ทั่วถึง ทัดเทียม 2.การผสานความร่วมแรงร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อสร้างผู้ช่วยเหลือสำหรับในการปฏิบัติการ ด้าน เช่น การเชื่อมต่อรวมทั้งเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การผลิตความร่วมแรงร่วมใจทางด้านเทคโนโลยี ข่าวเทคโนโลยี การผลิตความร่วมแรงร่วมใจด้านการลงทุน และก็ 3.ระบบดิจิทัลสุขภาพ ซึ่ง สธ.ได้ทำกรอบการพัฒนาใน ข้อความสำคัญ เช่น การพัฒนา AI รวมทั้ง IoMT สำหรับในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายประชากร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อการประมวลผล การวิเคราะห์ แล้วก็กระบวนการทำนาย/การทำนายโรคเยอะขึ้นเรื่อยๆ การปรับใช้ระบบ Cloud เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาระบบดิจิทัลเฮลล์แพลตฟอร์ม โดยปรับปรุงและก็ใช้ระบบการดูแลรักษาระยะไกล Telemedicine สำหรับเพื่อการรักษาคนไข้รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลเวชทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพลเมืองเข้าถึงข้อมูลที่ต้องได้แล้วก็มีความปลอดภัย

แนะนำข่าวเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : “ECSTAR” จับมือพันธมิตร เห็นพ้องหนุนกิจการอวกาศให้เป็นรูปธรรม