ฟัน-รากฟันเทียม ช่วยคนแก่มีความสุข

สุขภาพ โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 2567 มุ่งหวังให้ “ผู้สูงอายุ” มีฟันไว้บดเคี้ยวอาหาร ได้สารอาหารครบถ้วนมีสุขภาพแข็งแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสในปี 2546 ว่า “คนเราเวลาไม่มีฟันนั้น กินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข ใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2547 พบว่า ผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่สูญเสียฟัน ต้องการใส่ฟันทั้งปากมีอยู่ประมาณ 3 แสนคน แต่ว่าการใส่ฟันทั้งปากต้องเป็นทันตกรรมเฉพาะทาง ขณะที่วิธีการทำก็ค่อนข้างยุ่งยากเพราะในขณะนั้นมีแต่เฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นที่สามารถให้บริการได้รวมทั้งหมด ศ.พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บอกว่า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดทำโครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน” ขึ้น ให้ประชาชนทุกสิทธิสามารถทำรากฟันเทียมได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนด้วย โดยนับตั้งแต่ปี 2548-2565 ที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันทั้งปากได้ประมาณ 7.2 แสนคน ในส่วนของ “รากฟันเทียม” นั้น มีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวรัชกาลที่ 9 ในปี 2546 เช่นกัน โดยในตอนนั้นทันตแพทย์ได้ถวายการรักษาพระทนต์แก่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวสุขภาพ โดยการใส่รากฟันเทียม“พระองค์ทรงพอพระทัยกับรากฟันเทียมนี้มากและรับสั่งว่าฟันเทียมนี้ดีจริงๆ ดีกว่าฟันจริงของเราเสียอีก รวมทั้งมีพระราชปรารภต่อไปว่า ถ้าหากแม่ยังอยู่ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ก็อยากใส่ถวายแก่ท่าน เพราะระยะหลังๆท่านเสวยอะไรไม่ค่อยได้เพราะเจ็บฟันอยู่เสมอ” ศ.พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา ว่า “อีกทั้งรับสั่งต่อไปว่า ถ้าหากครั้งนั้นเราใส่ถวายให้แก่ท่าน ท่านอาจมีพระชนมายุยืนยาวกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้”เนื่องจากขณะนั้นรากฟันเทียมยังมีราคาค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยและผลิตรากฟันเทียมขึ้นมา

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : PM 2.5 ทำลายภูมิคุ้มกัน ติดโควิดง่ายอาการหนัก