ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ผู้ประกันตนกู้เพิ่ม

การเงิน นายกฤษณ์ เสสะเวช ผู้ตัดสินแบงค์รวมทั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยออกมาว่า ในวันที่ 8-31 เดือนพฤษภาคม66 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเปิดให้ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ขอรับรหัสร่วมโครงงานสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อผู้เอาประกันตนเสริมเติมผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL หรือ GHB ALL GEN เพื่อรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำคงเดิม ปีแรก พอๆกับ 1.99% ต่อปี เพราะเหตุว่ามีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อ 17,361 ล้านบาท ได้รับอนุมัติ 16,711 ล้านบาท ด้วยเหตุดังกล่าวเหลืออยู่วงเงินอีก 14,000 ล้านบาท ก็เลยจะครบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ส่วนโครงงานบ้านล้านข้างหลัง ระยะที่ วงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม ปีแรกพอๆกับ 3.00% ต่อปีนั้น ยังคงเปิดให้ผู้พอใจร่วมโครงงาน สามารถขอรหัสร่วมโครงงานได้ ผ่านแอป GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ซึ่งจะได้รับรหัส 10 หลัก ทางไลน์ GHB Buddy เพื่อนำมาประกอบกิจการยื่นขอสินเชื่อข้างในวันที่ 30 เดือนธันวาคม68 หรือปิดก่อนที่จะครบกำหนดถ้าเกิดเต็มกรอบวงเงินโครงงาน 20,000 ล้านบาท ปัจจุบันนี้มีลูกค้ายื่นกู้แล้ว 2,441 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 2,500 ล้านบาท แล้วก็ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 1,815 ล้านบาท จากผู้พึงพอใจขอรับรหัส 12,872 ราย วงเงินสินเชื่อ 19,308 ล้านบาท นายกฤษณ์กล่าวว่ากล่าว ในไตรมาส ปี 66 ข่าวการเงิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลดปล่อยสินเชื่อใหม่ 42,977 บัญชี วงเงิน 55,212 ล้านบาท คิดเป็น 23.45% โดยในปริมาณนี้เป็นสินเชื่อปลดปล่อยใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทสำหรับกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางถึง 23,549 ราย ในขณะที่วัตถุประสงค์การปลดปล่อยสินเชื่อตลอดปี 66 กำหนดไว้ 235,480 ล้านบาท ดังนี้ในสิ้นไตรมาส ปี 66 เทียบกับในปลายปี 65 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่ออาจจะค้างรวมทั้งสิ้น 1.61 ล้านล้านบาท มากขึ้น 1.17% ทรัพย์สินรวม 1.71 ล้านล้านบาท มากขึ้น 3.29% เงินออมรวม 1.46 ล้านล้านบาท มากขึ้น 3.53% หนี้สินที่ไม่ก่อกำเนิดรายได้ (NPL) 66,701 ล้านบาท คิดเป็น 4.12% ของยอดสินเชื่อรวม มากขึ้น 0.38% จากปลายปี 65 ที่มี NPL อยู่ที่ 3.74% มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สินสงสัยจะสูญ 134,135 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL มากถึง 201.10% และก็ยังคงมีกำไรทั้งสิ้น 2,689 ล้านบาท ช่วงเวลาที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อทรัพย์สินเสี่ยง ยังอยู่ระดับอดทนที่ 14.93% สูงขึ้นมากยิ่งกว่าที่ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุที่ 8.5%

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : แบงก์พาณิชย์กำไรพุ่ง 6 หมื่นล้าน “เอสซีบี เอกซ์” นำโด่งตามด้วยธนาคารกรุงเทพ