กรมควบคุมมลพิษ เตือนอุบัติภัยสารเคมีช่วงหน้าร้อน

สังคม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มีความห่วงใยการเกิดอุบติภัยสารเคมีในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ มอบหมายให้ คพ.จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์มลพิษในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำทางวิชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อธิบดี คพ. กล่าวต่อว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อนมักเกิดอุบัติภัยสารเคมีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาทิ สารเคมีหกรั่วไหลจากโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น รวมทั้งเกิดไฟไหม้โรงงานหรือคลังจัดเก็บสารเคมี ไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ข่าวสังคม  รถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตรายพลิกคว่ำ การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ และการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น โดยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีปี 2565 พบจำนวน 33 ครั้ง ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วนมลพิษ 1650

แนะนำข่าวสังคม อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : หนุ่มสงสัย ตักแกงเขียวหวานไก่มากิน กลับเจอ “เลขเด็ด” ติดมาด้วย